Tema: Mat uten tilsetningstoffer

Kunsten å smaksette

Å smaksette mat på en god måte, er like mye en kunst som en vitenskap. For å oppnå en spesifikk smak, mens en fremdeles beholder andre karakteristikker ved en råvare, kan en føle seg tvunget til å benytte tilsetningstoffer som ivaretar dette. Ofte kan dette skape en slags snøballeffekt, der en med hvert tilsetningstoff, tilsetter et annet for å motvirke en uheldig bieffekt av det foregående. Til slutt har man da gjerne en lang liste med tilsetningstoffer sluttkonsument ikke forstår hvorfor er tilsatt og produktet velges bort til fordel for andre produkter med færre tilsetningstoffer. For å motvirke dette vil noen bruke innholdsfortegnelsen mer «kreativt» og bruke betegnelser som er mindre belastende enn andre, istedet for å gjøre noe med selve årsaken, nemlig smaken selv.

Tilsetningstoffer

Nå er det viktig å vite at alle tilsetningstoffer ikke er like uønskede og potensielt skadelige, selv om de havner i denne fellesbetegnelsen. Det er her en ofte skiller mellom kunstige og naturlige tilsetningstoffer. Noen tilsetningstoffer er sågar også tilgjengelige som økologiske, som for eksempel noen farger, konserveringsmidler og antioksidanter.

Kompromisset

En ny rett eller en ønsket smak kan ha blitt plukket opp fra en fortausrestaurant i Valencia eller en høyt aktet restaurant i Paris, når denne skal nå ut i retail til forbrukere og produseres industrielt må det gjøres effektivt og i stor skala. Det er ofte da innhold, utseende og smak må kompromisse til fordel for holdbarhet, pris og produksjonstekniske spørsmål.

Back to basic

Men, noen ganger vil det enkleste ofte være det beste. Det å gå tilbake scratch. Rene råvarer og nykvernet fargerikt krydder. Sukker for sødme og salt for smak, ikke for at produktet skal holde på mer væske. Dette er noe vi har drevet aktivt med de siste 5 årene. For produkter der dette er mulig, viser det seg at dette er noe mange forbrukere etterspør og at det kan ha en positiv effekt på både salg og omdømme.

Nettløsning av MAKSIMER